Obchodní podmínky

Barevné odstíny materiálů na fotografiích jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Barevné provedení se může lišit na základě nastavení jasu a barev Vašeho monitoru. Rozměry při čalouněném nábytku jsou v toleranci + - 5 cm. Rozdíly v rámci této tolerance nejsou důvodem reklamace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

D.K s.r.o

Hlavná 12/61

97211 Lazany

IČO: 48 066 427

DIČ: 2120006746

Kontakt: 0948 575 969

Mail: info@nabytok4you.cz

Číslo účtu: SK2611000000002947000686

Bankovní spojení: Tatra banka a. s.

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článek I. - Definice

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je D.K s.r.o. se sídlem na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany.
 2. Prodávajícím je D.K s.r.o. se sídlem na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.nabytok4you.cz je společnost D.K s.r.o. se sídlem na na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání.
 5. E-shopům je počítačový systém umístěn v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím eshopu, e-mailové komunikace tak telefonické komunikace.

 

Článek II. - Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě vykonání nákupu.

 

Článek III. - Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tudíž objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 

Článek IV. - Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
 • platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

 

Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto obecných obchodních podmínek.

2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového slevového kuponu,
 • Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V. - Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 60 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi dílčích dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 • kurýrní společnosti,
 • osobně na zvolené provozu v objednávce,
 • vlastní dopravou prodávajícího

 

Článek VI. - Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:
 • vlastní dopravou prodávajícího po celé ČR maximálně do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 10,00 €
 • při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 10,00 €
 • Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):
 • při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 10,00 €
 1. vlastní dopravou prodávajícího po celé ČR maximálně do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 10,00 €
 1. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, jakož i cen za tyto služby.
 1. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

 

Článek VII. - Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 1. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII. - Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběn na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX. - Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 1. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimálně údaje s označením "*" - hvězdičkou.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 2. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 3. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 4. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezené v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
 6. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
 3. převzít objednané zboží,
 4. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 5. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 6. Prodávající je povinen:
 7. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 8. spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

 

Článek XI. - Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostních opatřeních.

 

Článek XII. - Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.

 

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetových stránkách eshopu.
 6.  Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. září 2014.
TOP